MVM Jabalpur maharishi mahesh yogi Maharishi Vidya Mandir Logo
Total Knowledge for Everyone
ʺLet us mould your children′s future and prepare them for leadership in the worldʺ
Local School Management Committee
NAME DESIGNATION ADDRESS
 Mrs. SNEH CHATURVEDI   PRINCIPAL MAHARISHI VIDYA MANDIR, VIJAY NAGAR, JABALPUR
 Mr. DINESH SINGH THAKUR   LAWYER Bajrang Nagar, Jabalpur
 Mr. VIVEK SHARMA   Government Teacher Patan, Jabalpur
 Mr. VIRENDRA SINGH CHOUHAN   SUB INSPECTOR SHANKAR NAGAR KARMEHTA JABALPUR
 Mr. SURESH KUMAR MEHROLIYA   PROFESSOR NEAR DEENDAYAL BUSTAND
 Mrs. ANJU PARANJPE   PGT MATHS PARANJPE BADA 543 UPRAINGANJ, JABALPUR
 Mrs. SHEELA DONGARE   TGT HINDI Near Lehri Baba Ashram, Saamy Vivekanand Ward 367/2, Simariya Vijay Nagar Jabalpur

Scope & Reach

2.0

ACRES LAND

483

STUDENTS

40

TOTAL STAFF

1997

ESTABLISHED IN YEAR

Contact Us

Maharishi Vidya Mandir
Maharishi Vidya Mandir - V
Kanchan Vihar, Gram - Lamti , Vijay Nagar
Jabalpur (482002) - Madhya Pradesh
: 0761 - 4054029
  : 9644138424
: 0761 - 4054029
: mvmjabalpur5@mssmail.org